top of page
Image by Claudio Schwarz

Przestępstwa

i sprawy karne

Każdy radca prawny i adwokat posiada uprawnienie do występowania w postępowaniach karnych w charakterze obrońców i pełnomocników. Moja praktyka obejmuje prowadzenie spraw karnych związanych z charakterem mojej specjalizacji. Dotyczy to głównie postępowań karnych związanych z przestępstwami wynikającymi z prowadzenia działalności gospodarczej, mającymi charakter gospodarczy i majątkowy. 

W zakresie spraw karnych oferujemy ich prowadzenie zarówno w postępowaniu przygotowawczym przed policją i prokuraturą, jak również przed sądami wszystkich instancji. Przy sprawach tej kategorii prawa istotne jest jak najszybsze działanie. Dlatego w przypadku zaistnienia konieczności zaanagażowania w swoją sprawę prawnika niezbędny jest natychmiastowy kontakt z adwokatem lub radcą prawnym i spotkanie celem przygotowania strategii obrończej.

bottom of page