top of page
Image by Claudio Schwarz

Sprawy związane z nieruchomościami

Kancelaria doradza i przyjmuje sprawy związane z nieruchomościami. Zajmuję się bieżącym udzielaniem konsultacji z zakresu prawa nieruchomości, jak również prowadzę postępowania związane z uregulowaniem stanu prawnego, podziałem nieruchomości i wszelkiemi sporami i transakcjami w stosunku do nieruchomości.

Z uwagi na charakter specjalizacji prowadzę również czynności zabezpieczające oraz obejmujące oddłużenia zadłużonych nieruchomości, obciążonych hipoteką lub innymi prawami rzeczowymi lub osób trzecich. Chronię nieruchomości przed postęowaniem egzekucyjnym i licytacją komorniczą.

bottom of page