top of page
Image by Alexander Mils

Odszkodowania i zadośćuczynienia

Kancelaria prowadzi sprawy odszkodowawcze wynikające ze szkód, które powstały z różnych źródeł. Odszkodowanie ma wyrównać stan majątkowy sprzed zdarzenia, które szkodę wywołało. Obejmuje również utracone korzyści wskutek wystąpienia szkody i ma charakter majątkowy. Zadośćuczynienie natomiast jest świadczeniem o charakterze niemajątkowym wyrażonym w kwocie pieniężnej. Roszczenia z tytułu zarówno odszkodowania i zadośćuczynienia sprowadzają się co do zasady do wypłaty odpowiedniej sumy pieniężnej, która ma skompensować wysokość szkody.

Analizę prawną stanu faktycznego dokonujemy bezpłatnie, a następnie przedstawiamy możliwe warianty współpracy i rozliczeń.

bottom of page