top of page
Image by Claudio Schwarz

Postępowania przed sądami

i spory sądowe

Głównymi zadaniami radcy prawnego i adwokata w ramach świadczenia pomocy prawnej jest reprezentacja przed sądami swoich klientów w charakterze pełnomocnika. Doświadczony prawnik, znający procedurę i posiadający indywidualną strategię procesową jest kluczem do wyartykułowania przed sądem swoich racji i w konsekwencji wygrania sprawy.

Jako radca prawny posiadam ponad 10 - letnie doświadczenie procesowe występując z sukcesami przed sądami powszechnymi w całym kraju oraz Sądem Najwyższym. Prowadziłem sprawy z różnych dziedzin, zanim wybrałem specjalizację. Obecnie reprezentuję moich klientów przede wszystkim w sprawach sądowych przeciwko bankom i funduszom (pożyczki, kredyty, w tym frankowe i hipoteczne, inne długi), postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych, jak również w sprawach związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą i szeroko pojętym prawem biznesu oraz sprawach związanych z wszelkimi odszkodowaniami. Tym samym bardzo często mam przyjemność prowadzić spory z radcami prawnymi i adwokatami dużych podmiotów i korporacji, a mimo to zwyciężać spory dla swoich klientów.

bottom of page