top of page
Image by Alexander Mils

Prawo Spadkowe

Prawo spadkowe reguluje stosunki majątkowe związane z dziedziczeniem. Po śmierci prawa i obowiązki zmarłego przechodzą na spadkobierców. W ramach postępowania spadkowego ustala się krąg spadkobierców, nabycie spadku przez każdego z nich i udział im przysługujący. W przypadku istnienia testamentu ważne jest zbadanie jego ważności. Po nabyciu spadku powstają kwestie związane z jego podziałem, czy roszczenia o zapłatę kwoty pieniężnej tytułem zachowku. Bardzo często w kancelarii pojawiają się sprawy związane z odpowiedzialnością za długi spadkowe, czy wręcz oddłużaniem z długów spadkowych.

Jeżeli potrzebujesz porady prawnej z zakresu prawa spadkowego jako radca prawny, który ma bogate doświadczenie w sprawach spadkowych pozostaję do Twojej dyspozycji. Koszt kosultacji prawnej z tej dziedziny to kwota 200 złotych.

bottom of page