top of page
Image by Claudio Schwarz

Unieważnienie kredytu frankowego

Jedną ze specjalizacji mojej kancelarii radcy prawnego i doradcy restrukturyzacyjnego są sprawy przeciwko bankom o unieważnienie umów frankowych. Doświadczenia pokazują, że postępowanie sądowe o ustalenie nieważności umowy kredytu bankowego jest dla frankowiczów najkorzystniejszym rozwiązaniem. Sądy zaczęły dostrzegać wadliwość i nieuczciwe praktyki banków przy zawieraniu umów kredytowych indeksowanych lub denominowanych we franku szwajcarskim. Gwałtowny wzrost kursu franka szwajcarskiego, jak również stóp procentowych w 2022 roku powoduje wręcz konieczność podjęcia działań w przedmiocie zadłużenia wynikającego z umów kredytowych. Unieważnienia umowy domagać można się także w przypadku spłacenia nawet całości umowy wiele lat wstecz. Unieważnienie umowy skutkuje obowiązkiem zwrotu przez bank dla kredytobiorcy wszelkich środków, które wpłacił on dotychczas w związku z realizacją umowy, która jest bezwzględnie nieważna.

Oczywiście sprawa każdego kredytu jest inna, dlatego konieczna jest indywidualna analiza prawna umowy. Jako radca prawny i doradca restrukturyzacyjny gwarantuję Ci bezpłatną analizę umowy i przedstawienie najlepszych rozwiązań Twojej sytuacji. Sprzyjająca i bogata linia orzecznicza sądów uzasadnia podjęcie działań i gwarantuje wysoką ich skuteczność przy niskich kosztach. Istotnym jest, aby skorzystać w tym zakresie z usług doświadczonego radcy prawnego lub adwokata posiadającego praktykę sądową w sprawach frankowych.

bottom of page