top of page

Honorarium

Wynagrodzenie za usługi kancelarii ustalane jest indywidualnie, w zależności od wielu czynników. Może mieć ono charakter jednorazowy, ryczałtowy, godzinowy lub według tzw. "success fee" (wynagrodzenie uzależnione od wyniku).

Podstawa wynagrodzenia ustalana jest  biorąc pod uwagę wielkość nakładu pracy, czas jej wykonania, stopień skomplikowania sprawy, konieczność dokonania czynności ubocznych. Honorarium nie obejmuje kosztów czy opłat niezbędnych do przeprowadzenia czynności przed sądem czy innym podmiotem. Przy wycenie usługi stosujemy stawki wyrażone w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości.

Jeśli chcesz uzyskać informację o wysokości honorarium w danej sprawie - skontaktuj się z kancelarią.

bottom of page