Honorarium

Wynagrodzenie za nasze usługi ustalane jest indywidualnie, w zależności od wielu czynników. Może mieć ono charakter jednorazowy, ryczałtowy, godzinowy lub według tzw. "success fee" (wynagrodzenie uzależnione od wyniku).

Podstawa wynagrodzenia ustalana jest  biorąc pod uwagę wielkość nakładu pracy, czas jej wykonania, stopień skomplikowania sprawy, konieczność dokonania czynności ubocznych. Honorarium nie obejmuje kosztów czy opłat niezbędnych do przeprowadzenia czynności przed sądem czy innym podmiotem. Przy wycenie usługi stosujemy stawki wyrażone w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości.

Jeśli chcesz uzyskać informację o wysokości honorarium w danej sprawie - skontaktuj się z nami.

Cennik konsultacji

Indywidualna konsultacja w biurze kancelarii

Doradztwo w zakresie zagadnienia prawnego na podstawie przedstawionego w trakcie osobistego spotkania stanu faktycznego. Obejmuje analizę maksymalnie kilkunastostronicowej dokumentacji

199 PLN (zawiera podatek VAT)

Indywidualna konsultacja on-line

Informacja w formie email w zakresie zagadnienia prawnego na podstawie przedstawionego stanu faktycznego w formie elektronicznej. Obejmuje analizę maksymalnie kilunastostronicowej dokumentacji.

99 PLN (zawiera podatek VAT)

Konsultacja z analizą obszernej dokumentacji

Doradztwo, które obejmuje analizę obszernej (kilkudziesięciostronicowej) dokumentacji oraz przedstawionego stanu faktycznego.

199 PLN (zawiera podatek VAT)

za każdą rozpoczętą godzinę

Warszawa - ulica Wilcza 29A /7

Szczecin - ulica 3 - go Maja 12 /4

Stargard - ulica Czarnieckiego 13 /2

Tel: 690 966 900