top of page
Image by Claudio Schwarz

Upadłość konsumencka i 

Upadłość firmy

Jako doradca restrukturyzacyjny i  syndyk jestem doświadczonym specjalistą z zakresu prawa upadłościowego. Prawo upadłościowe reguluje postępowanie w stosunku do dłużnika niewypłacalnego.

Upadłość konsumencka jest uproszczoną formą postępowania upadłościowego skierowanego do dłużników nieprowadzących działalności gospodarczej. Efektem działań w ramach upadłości konsumenckiej jest całkowite oddłużenie i uwolnienie się od wszelkich długów. 

Upadłość firm, inaczej upadłość gospodarcza, dotyczy podmiotów gospodarczych.

bottom of page