top of page
Image by Claudio Schwarz

Antywindykacja i Oddłużanie

Antywindykacja stanowi szereg działań mających na celu ochronę dłużnika i jego praw przed natarczywym egzekwowaniem długu przez wierzycieli. Najcześciej w imieniu wierzycieli lub własnym działają tzw. firmy windykacyjne. Działania windykacyjne nie mogą naruszać podstawowych prawa dłużnika. Nierzadko zdarza się, iż firmy działają na pograniczu prawa albo wręcz sprzecznie z prawem. Działania mojej kancelarii skierowane są przeciwko takim praktykom. Wykorzystujemy wszelkie narzędzia tamujące działania windykacji. Jednocześnie podejmujemy dialog z wierzycielami i negocjujemy warunki ewentualnej spłaty, wnioskujemy o umorzenie części zobowiązań w zakresie należności głównych, odsetek, czy naliczonych kosztów, dokonujemy wykreślenia złych długów z rejestrów dłużników i baz informacji gospodarczych.

Efektem działań kancelarii ma być pozbycie się przez dłużnika lęku i uzyskanie spokoju oraz pewności sytuacji prawnej jego zadłużenia.

Oddłużanie jest pojęciem bardzo szerokim i wiąże się z szeregiem działań zwróconych do długu i majątku dłużnika. Obejmuje analizę całokształtu sytuacji dłużnika, począwszy od przyczyn znalezienia się w trudnej sytuacji finansowej, po znalezienie najbardziej optymalnych i efektywnych rozwiązań wyjścia z długów, a także zarządzanie długiem umożliwiające normalne funkcjonowanie prywatne i zawodowe dłużnika. Istotnym z punktu widzenia procedur oddłużeniowych jest ochrona majątku dłużnika.

bottom of page