top of page
Introducing our law firm

Radca Prawny i Doradca Restrukturyzacyjny Bogdan Smolira Kancelaria Radcy Prawnego i Doradcy Restrukturyzacyjnego w Szczecinie

Bogdan Smolira jako profesjonalny prawnik ze Szczecina skutecznie rozwiąże Twój problem prawny. 

Adwokat Stargard Radca prawny Stargard Kancelaria adwokacka Stargard kancelaria radcy prawnego Stargard upadłość konsumencka stargard odszkodowania stargard porady prawne Stargard Prawnik Stargard kancelria prawna Stargard

Jestem radcą prawnym wpisanym na listę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie oraz licencjonowanym

doradcą restrukturyzacyjnym.

Prowadzę własną kancelarię w centrum Szczecina

Specjalizuję się w:

  • prawie i postępowaniu cywilnym

  • restrukturyzacji zadłużonych firm i osób prywatnych

  • sprawach bankowych i kredytowych

  • upadłości konsumenckiej i pomocy dłużnikom

  • obsłudze prawnej biznesu

  • dochodzeniu odszkodowań

Działalność prawniczą w ramach kancelarii prawnej rozpocząłem w 2011 roku. Obecnie prowadzę kancelarie radcy prawnego i doradcy restrukturyzacyjnego w 3 miastach. Tak jak każdy radca prawny i adwokat ze Szczecina reprezentuję klientów przed sądami w Szczecinie i innych miastach województwa zachodniopomorskiego.

Będąc radcą prawnym ze Szczecina świadczę pomoc prawną zarówno na rzecz przedsiębiorców i klientów indywidualnych. W ramach wykonywanych usług udzielam porad prawnych i konsultacji oraz sporządzam opinie prawne i dokumenty. Każdy radca prawny, tak samo jak adwokat występuje przed sądami, urzędami, w tym prokuraturą, policją i komornikiem w charakterze pełnomocnika i obrońcy. Ponadto radca prawny Szczecin może być pełnomocnikiem we wszelkich czynnościach pozasądowych. Radcy prawni są specjalistami prawa gospodarczego, a tym samym świadczą profesjonalną obsługę prawną przedsiębiorców oraz spółek. Zajmują się również redagowaniem, analizą i wykładnią umów. Jako profesjonalni prawnicy uczestniczą przy mediacjach i negocjacjach w imieniu albo obok swoich klientów. Wszystkie wymienione czynności świadczy moja kancelaria radcy prawnego w Szczecinie.

W ramach swojej praktyki skupiam się na wąskiej specjalizacji prawniczej, która obejmuje prawo niewypłacalności, ochronę dłużników i usługi oddłużeniowe. Moje działania obejmują m.in. spory z bankami z umów kredytów i pożyczek, w tym frankowych i hipotecznych, ochronę majątku, postępowania upadłościowe [upadłość konsumencka Szczecin]. Dużą część mojego czasu angażuje wsparcie firm w kryzysie - wdrażanie procedur naprawczych i restrukturyzacyjnych oraz przywracanie płynności finansowej w przedsiębiorstwach.

Jako prawnik zakorzeniony w biznesie i doświadczony menadżer prowadzę stałą obsługę prawną firm. Jako doradca restrukturyzacyjny Szczecin natomiast posiadam uprawnienia do ustanowienia mnie zarządcą i nadzorcą w przedsiębiorstwach.​ Będąc doradcą restrukturyzacyjnym ze Szczecina prowadzę postępowania restrukturyzacyjne firm i przedsiębiorców ze Szczecina, chroniąc ich przed utratą majątku i bankructwem. W postępowaniach upadłościowych występuję także w roli syndyka masy upadłościowej. Uprawnienia doradcy restrukturyzacyjnego Szczecin są gwarancją wiedzy eksperckiej z zakresu prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego.​

​Doradca restrukturyzacyjny Szczecin jest ekspertem w prowadzeniu restrukturyzacji zadłużenia firm borykających się z utratą płynności finansowej. Dzięki wiedzy z zakresu prawa, ekonomii, finansów i zarządzania skutecznie wdraża procedury restrukturyzacyjne w przedsiębiorstwach. Skutkiem przeprowadzonych działań restrukturyzacyjnych jest przywrócenie płynności finansowej w firmie, utrzymanie jej na rynku i uniknięcie upadłości. Nierzadko doradców restrukturyzacyjnych nazywa się lekarzami przedsiębiorstw.

​Audyt prawny i ekonomiczny funkcjonowania przedsiębiorstwa pozwala przygotować plan restrukturyzacyjny, który jest podstawą prowadzenia postępowania restrukturyzacyjnego. Plan restrukturyzacyjny stanowi analizę przyczyn powstania zadłużenia w firmie i szczegółowy harmonogram naprawczy przedsiębiorstwa. Jeśli doradcę restrukturyzacyjnego możemy nazwać lekarzem firm to plan restrukturyzacyjny jest diagnozą choroby i receptą na uzdrowienie przedsiębiorstwa.

Adwokat Stargard Radca prawny Stargard Kancelaria adwokacka Stargard kancelaria radcy prawnego Stargard upadłość konsumencka stargard odszkodowania stargard porady prawne Stargard prawnik Stargard kancelaria prawna Stargard

Adwokat Szczecin

W ramach pomocy prawnej w mojej kancelarii radcy prawnego w Szczecinie pełni dyżury również adwokat Szczecin, który prowadzi indywidualną kancelarię adwokacką. Stanowi to dodatkowe wsparcie mojej działalności prawniczej z zakresu dziedzin prawa, których nie prowadzę na co dzień osobiście. Kancelaria Adwokacka Szczecin zajmuje się przede wszystkim zagadnieniami prawa karnego oraz cywilnego. Tym samym w mojej działalności radcy prawnego w Szczecinie mogę zapewnić kompleksową pomoc prawną niemalże wszystkim klientom zamieszkałym w Szczecnie i okolicach. Mimo dużej konkurencyjności adwokatów ze Szczecina na lokalnym rynku wciąż jest zapotrzebowanie na wyspecjalizowanych prawników i kancelarie adwokackie. W związku z tym konieczne jest umożliwienie moim klientom dostępu do usługi adwokackiej na najwyższym poziomie pod jednym adresem.

Prawnik Szczecin

Tylko radcy prawni Szczecin i adwokaci Szczecin zajmują się zawodowo pomocą prawną jako profesjonalni prawnicy w naszym mieście. Warto więc szukać pomocy prawnej w kancelariach radców prawnych i kancelariach adwokatów. Każdy z wymienionych prawników posiada takie same uprawnienia do świadczenia usług prawnych.

Jako uprawniony radca prawny i doświadczony prawnik w Szczecinie w swojej kancelarii radcy prawnego i doradcy restrukturyzacyjnego gwarantuję usługi prawne najwyższej jakości, zgodne z najwyższymi standardami zawodu radcy prawnego. Moja wieloletnia praktyka w zawodzie prawnika w Szczecinie i wąska specjalizacja są kluczem skutecznego działania. Tytuł doradcy restrukturyzacyjnego natomiast przekłada się na wiedzę ekspercką z zakresu prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego.

Biurko

Kancelaria w Szczecinie

Kancelaria Radcy Prawnego i Doradcy Restrukturyzacyjnego Szczecin

Siłą kancelarii radcy prawnego i doradcy restrukturyzacyjnego jest specjalizacja i ukierunkowanie na usługi prawne w określonych dziedzinach prawa. Głównymi obszarami zainteresowań i większości przyjmowanych przez kancelarię zleceń są sprawy dotyczące zadłużenia i niewypłacalności, w tym ochrony majątku przed egzekucją, oddłużania nieruchomości, upadłości konsumenckiej, sporów sądowych z bankami i funduszami (pożyczki, kredyty, frankowicze), restrukturyzacji podmiotów i przedsiębiorstw, kompleksowej obsługi prawnej biznesu oraz dochodzenia odszkodowań i zadośćuczynień.  W tych dziedzinach oferuję wiedzę ekspercką i bogate doświadczenie poparte przeprowadzeniem z sukcesem wielu spraw.

Moja kancelaria mieści się w samym centrum Szczecina przy ul. Zbożowej 4A/2 - budynek Lastadia, I piętro. Spotkania z doradcą restrukturyzacyjnym i radcą prawnym w szczecińskiej kancelarii radcy prawnego i doradcy restrukturyzacyjnego należy umawiać z wyprzedzeniem. Umówić wizytę albo skontaktować się możesz telefonicznie, emailowo albo poprzez formularz kontaktowy. Jako radca prawny i doradca restrukturyzacyjny w mieście Szczecin pozostaję do Twojej dyspozycji.

Zadzwoń: 690 966 900
Napisz: kancelaria@smolira.pl

ul. Zbożowa 4A

70 - 653 Szczecin

tel. 690 966 900

email: kancelaria@smolira.pl

Godziny otwarcia: Pn - Pt: 09:00-17:00

(wymagane uprzednie umówienie wizyty)

bottom of page