Specjalizacja

03. Oddłużanie i Upadłość

Reprezentacja dłużnika przed sądem

Występujemy w imieniu dłużników przed sądami wszystkich instancji. Dokonujemy czynności procesowych zmierzających do oddalenia powództwa. Zwalczamy długi rzekome i przedawnione. Budujemy skuteczne strategie procesowe. Podnosimy wszelkie zarzuty korzystne dla dłużników.

Plany oddłużeniowe

W przypadku powstania spirali zadłużenia analizujemy szczegółowo sytuację finansową dłużnika, prognozujemy możliwości spłaty i przygotowujemy kompletne plany oddłużeniowe, uwzględniające realne szanse pozbycia się zadłużenia w określonym czasie. Efektem planu oddłużeniowego w perspektywie krótkoterminowej ma być znaczące zmniejszenie zadłużenia poprzez czynności techniczne i prawne, a długoterminowej pozbycie się całości zadłużenia.

Negocjacje spłat

W razie braku możliwości dokonania spłat w terminach i wysokościach z góry określonych, podejmujemy się działań w celu restrukturyzacji zadłużenia poprzez wynegocjowanie najkorzystniejszych warunków, takich jak odroczenie terminu płatności, rozłożenie na mniejsze raty, zawieszenie płatności rat, umorzenie części kapitału i odsetek

Zabezpieczenia majątku

Przeprowadzamy analizę sytuacji finansowo - majątkowej dłużnika i w efekcie dokonujemy zabezpieczeń celem ochrony majątku, stanowiącego jego własność.

Ochrona przed egzekucją

Chronimy przed wszczęciem egzekucji komorniczej, a gdy ona jest już w toku chronimy interesy dłużnika, prowadząc do umorzenia egzekucji. Prowadzimy procesy przedegzekucyjne oraz składamy skargi na czynności komornicze.

Ochrona danych osobowych

Obejmujemy ochroną dane osobowe dłużników przed ich bezprawnych wykorzystywaniem. Usuwamy dokonane bezprawnie wpisy w rejestrach dłużników, takich jak BIK, BIG, KRD, Rejestr Bankowy i inne. Udaremniamy działania firm windykacyjnych sprzeczne z obowiązującymi przepisami.

Upadłość konsumencka

W przypadku braku możliwości przeprowadzenia procesu oddłużania w sposoby wymienione powyżej badamy przesłanki do ogłoszenia i przeprowadzamy postępowania upadłości konsumenckiej. Jest to ostateczne wyjście z którego korzystamy w celu pozbycia się przez dłużników całości zadłużenia.

Upadłość gospodarcza

W przypadku braku możliwości przeprowadzenia procesu oddłużania w sposoby wymienione powyżej badamy przesłanki do ogłoszenia i przeprowadzamy postępowania upadłości konsumenckiej. Jest to ostateczne wyjście z którego korzystamy w celu pozbycia się przez dłużników całości zadłużenia.

Upadłość transgraniczna

Przeprowadzamy także procesy zagranicznego postępowania upadłościowego, których skutki obowiązują na terytorium Polski. Postępowania prowadzone są m.in. na terytorium Wielkiej Brytanii oraz Niemiec, których skutkiem jest pełne oddłużenie.

Jesteś dłużnikiem?

Służymy pomocą

Jeżeli popadłeś w stan niewypłacalności lub jesteś zagrożony niewypłacalnością skontaktuj się z nami. Udzielimy Ci informacji w jaki sposób możemy Ci pomóc.